דילוג לתוכן

חדשנות ישראלית

CoverEdge : משדות הקיבוץ אל העולם כולו

המוצר: רשתות חציר חדשניות
החברה: תמה תעשיית פלסטיק
תחילת הפיתוח: 1989

CoverEdge: From the Fields of the Kibbutz to the World

Product: Innovative Hay Netting
Company: Tama Plastic Industry Ltd.
Start of Development: 1989

סימנייה