דילוג לתוכן

חדשנות ישראלית

נגַּדָ חישת זרם: תגלית על מפית

המוצר: שיטה למזעור נגדים באמצעות חיתוך בלייזר
המפתח: ד”ר פליקס זנדמן חברה: ווישיי
שנת רישום פטנט: 1997

Power Metal Strip Resistors: From Sketch to Reality

Product: Minimization of Resistors via Laser Cutting Method
Developer: Dr. Felix Zandman Company: Vishay
Year of Patent: 1997

סימנייה