דילוג לתוכן

חדשנות ישראלית

קופקסון: פריצת דרך מסחרית וקלינית

המוצר: קופקסון
המפתחים: מכון ויצמן למדע וחברת טבע החברה: טבע
שנת רישום הפטנט: 1971

Copaxone: Multiple Achievements Treating Multiple Sclerosis

Product: Copaxone
Developers: Weizmann Institute of Science and TEVA Company: TEVA
Year of Patent: 1971

סימנייה