דילוג לתוכן

ערבים בהיי-טק – יש עוד דרך ארוכה

שיעור הערבים המועסקים בהיי-טק נמוך משמעותית משיעורם באוכלוסייה אך ניצניה של מגמה חדשה מתחילים להופיע: יותר צעירים ערבים פונים ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים ומשתלבים בתעשייה . חובה עלינו לפעול לחיזוק מגמה זו שתתרום הן לצמצום פערים כלכליים והן להקטנת המחסור בכוח אדם מיומן לתעשיית ההיי-טק.

סימנייה